The Port of Barcelona ended 2015 with positive results. Has reached 2.5M cruise passengers.
25 Ene 2016

The Port of Barcelona ended 2015 with positive results. Has reached 2.5M cruise passengers.

More passengers in turnaround

As for passenger traffic, it is worth noting that more than 3.7 million travellers used the Port of Barcelona in 2015 (up 7%), if we include also a regular ferry users (1.1 million) and 2.5 million cruise passengers.

There were 2.54 million tourist cruise passengers, representing an increase of 7%. However, it should be underlined that the largest increase concerned cruise passengers in turnaround (those who begin and end their cruise in Barcelona and therefore represent a greater economic contribution to the city), who represented an 11% rise (compared to the 3% growth in passengers in transit).

(Font.- Estadístiques Port de Barcelona)

Rècord de creueristes al port de Barcelona el 2015

Augmenta el número de passatgers de “turnaround”

El Port de Barcelona ha completat l’exercici 2015 amb resultats positius en els principals indicadors, on destaquen el pas de turistes de creuer que han superat els 2,5 milions de passatgers.

Pel que fa al tràfic de passatgers, cal destacar que més de 3,7 milions de viatgers (+7%) han fet servir el Port de Barcelona durant 2015, si hi afegim els usuaris de ferris de línia regular (1,1 milió) juntament amb els 2,5M de creueristes.

Només els passatgers de creuers turístics han ascendit a 2.540.000 persones, amb un increment del 7%. Tanmateix, cal destacar que han estat els creueristes de turnaround (aquells que inicien i finalitzen el seu itinerari a la capital catalana i que suposen, per tant, una major aportació econòmica a la ciutat) els que més han crescut, amb un increment de l’11% (enfront del creixement del 3% experimentat pels passatgers de trànsit).

 (Font.- Estadístiques Port de Barcelona)

Récord de pasajeros de crucero en el Puerto de Barcelona el 2015

Aumentan especialmente los pasajeros de “turnaround”

El Port de Barcelona ha completado el ejercicio 2015 con resultados positivos, especialmente en el segmento de turismo de cruceros., que ha llevado a superar los 2,5M de pasajeros.

Con respecto al tráfico de pasajeros, hay que destacar que la cifra sube a más de 3,7 millones de viajeros (+7%) han utilizado el Port de Barcelona durante 2015, si incluimos tambien los usuarios de ferrys de línea regular (1,1 millón) añadidos a los 2,5M de cruceristas.

Los pasajeros de cruceros turísticos han ascendido a 2.540.000 personas, con un incremento del 7%. Sin embargo, hay que destacar que han sido los cruceristas de turnaround (aquellos que inician y finalizan su itinerario en la capital catalana y que suponen, por lo tanto, una mayor aportación económica a la ciudad) los que más han crecido, con un incremento del 11% (enfrente del crecimiento del 3% experimentado por los pasajeros de tráfico).

(Fuente.- Estadísticas Port de Barcelona)

Operativa de transporte para turistas de crucero / Bus service for Cruise passengers


Avant

Deja una respuesta