Fundacio Privada Música Simfonica i de Cambra
11 Dic 2020

Fundacio Privada Música Simfonica i de Cambra

Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra

Iniciativa – MICE WALKERS

Data: Temporada 2020

Donació anual import 400 eur a la Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra.

La companyia participa, com a Soci Protector Corporatiu, en les activitats que la Orquestra Simfònica de Sant Cugat porta a terme durant la temporada musical.

La Orquestrà simfònica es fa ressò a través dels seus canals de comunicació i incorpora el logo corporatiu de la companyia en les seves publicacions i notificacions de les activitats culturals i concerts en les que participa. 


Avant