TURISME I SOSTENIBILITAT.- Mobilitat segura i respectuosa amb el medi ambient.
13 gen. 2021

TURISME I SOSTENIBILITAT.- Mobilitat segura i respectuosa amb el medi ambient.

RESTABLINT LA CONFIANÇA EN EL TRANSPORT I EL TURISME PER A UNA MOBILITAT MÉS SEGURA I RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT.

Hem entrat a un nou any i encara  continua la incertesa. No es visualitza una tornada a la normalitat de manera immediata i el sector turístic també aprofita la situació per evolucionar cap a la creació i organització d’esdeveniments adaptats a la nova normativa i a les mesures restrictives i de seguretat sanitària que s’imposen. També falta molt camí per davant en la organització d’esdeveniments perquè siguin més sostenibles.

La pandèmia del Covid19 i els seus efectes en l’economia i, especialment, en el sector turístic, han suposat una crisi de model sense precedents. Algunes de les estratègies que s’han aplicat fins ara han deixat de ser vàlides i cal reinventar-se per fer front a un nou escenari en el que es vol aprofitar per impulsar accions més sostenibles i respectuoses amb el Medi Ambient. Educar al turista en el seu comportament a l’hora de viatjar serà clau per impulsar definitivament aquestes polítiques de sostenibilitat. D’altra banda, el turista també s’ha tornat més exigent a l’hora de demanar aquests productes i serveis amb la garantia de sostenibilitat i respecte sobre el Medi Ambient.

La innovació també hi ha de jugar un paper molt important. Avui en dia, el sector turístic i, especialment els organitzadors d’esdeveniments, treballen intensament per a satisfer a una audiència que cada vegada vol més protagonisme. La participació activa dels assistents exigeix treballar en tots els fronts per a facilitar els accessos a la interacció a totes les persones i enriquir els programes i les activitats per garantir l’èxit.

El turisme ha de tenir en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per poder satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de la mateixa destinació turística. La situació que es presenta per davant obliga al sector a repensar les seves propostes. Tot i que actualment s’han d’adaptar a la nova normalitat per mantenir les distàncies i aplicar les mesures sanitàries necessàries de cada sector, el turisme del futur obliga a reinventar-se. En els propers mesos s’obre una oportunitat per apostar decididament pel turisme sostenible i responsable. El futur del turisme no serà una pròrroga del passat i serà tot molt diferent de tal com ho hem conegut fins ara. Malgrat que continuarà sent una activitat principal en el sector econòmic de les destinacions turístiques i en les aportacions al PIB, caldrà sumar esforços i treballar en xarxa per estructurar noves propostes destinades al visitant que ja demanda aquest tipus d’ofertes sostenibles i respectuoses amb el Medi. Les destinacions turístiques treballen perquè siguin un bon lloc no només per visitar, sinó principalment per viure-hi. Serà cabdal augmentar la consciència i el respecte pels ecosistemes. Atraure nous clients i sensibilitzar als turistes i visitants de preservar l’entorn de la destinació. Fomentar l’ús de transport públic o d’altres vehicles de baixes emissions i actualitzar les experiències turístiques o itineraris. També caldrà mesurar la petjada de carboni de cada activitat que es porti a terme per poder-ne fer partícips a clients i usuaris, col·laboradors o treballadors del sector. S’hauran de revisar exhaustivament els informes i estudis que mesuren la petjada de carboni en cada viatge i això pot fer canviar tot l’entramat de proveïdors de serveis turístics.

Com ja es publicava en el BLOG del passat 17 de març, l’actual situació de l’estat d’alarma ens ha portat a un nou horitzó. Totes aquestes setmanes han generat una creixent consciència social en tot el mon que farà canviar la manera de fer i de treballar en diferents sectors, especialment el turístic. La sostenibilitat en els viatges ja fa mesos que s’està debatent entre els professionals de la industria del turisme que ara han vist accelerada la demanda d’impulsar un canvi. Cada vegada es més elevada la exigència de programes de viatges més sostenibles. Les empreses de gestió de viatges i organització d’esdeveniments se’ls obre l’oportunitat de desenvolupar un paper clau perquè els viatges d’oci i de negoci siguin més sostenibles.

El turisme es generador d’oportunitats tant pels agents socials, econòmics o culturals i per la qual cosa cal integrar les seves activitats com actius potencials del territori. El moment actual és clau per poder definir una destinació que pugui assegurar la supervivència a llarg termini. Les directrius pel desenvolupament sostenible s’han d’aplicar a totes les formes de fer turisme. Els principis de sostenibilitat es refereixen tant a aspectes mediambientals com econòmics o socio-culturals. El desenvolupament sostenible exigeix la participació de tots els agents rellevants. Serà un procés continuat i requerirà un seguiment constant. El turisme sostenible ha de reportar, a la vegada, un grau molt alt de satisfacció als turistes i representar i una experiència significativa que els faci conscients de la necessitat de ser sostenibles i pugui fomentar unes pràctiques turístiques també sostenibles.

Tots som turistes en alguna etapa de la nostra vida.

CIUTATS SOSTENIBLES – PERQUÈ IMPORTA

Fets i xifres

 

  • La meitat de la humanitat – 3.500 milions de persones – viu a les ciutats avui
  • Per 2030, gairebé el 60% de la població mundial viurà en zones urbanes
  • El 95% de l’expansió urbana a les pròximes dècades tindrà lloc en els països en desenvolupament
  • 828 milions de persones viuen en barris marginals avui i el nombre segueix augmentant
  • Les ciutats del món ocupen només el 3 per cent de les terres de la Terra, però representen el 60-80 per cent del consum d’energia i el 75 per cent de les emissions de carboni
  • La urbanització ràpida està exercint pressió sobre el subministrament d’aigua dolça, les aigües residuals, el medi ambient i la salut pública
  • Però l’alta densitat de ciutats pot aportar guanys d’eficiència i innovació tecnològica al mateix temps que es redueixen els recursos i el consum d’energia

En qualsevol activitat serà necessari contemplar les opcions de mobilitat. En aquest sentit, el transport públic fa un esforç addicional en l’adaptació dels vehicles en ser més sostenibles. El transport, en general, es una de les principals fonts de contaminació mediambiental, especialment el vehicle privat o l’avió.

Avant Grup sempre conscient de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic, avalada per la normativa europea, disposa en la seva flota dels motors Euro V i Euro VI, les noves generacions per a autocars amb les més baixes emissions de CO2.

Les emissions de diòxid de carboni originades pel transport de la Unió Europea, actualment, constitueixen el 3,5% d’emissions globals de CO2. Davant d’aquesta situació, era necessari un canvi que promogués aquest futur esperançador. El desenvolupament de motors EURO VI ha aconseguit una nova fita amb la qual es combinen unes prestacions extraordinàries amb un baix consum i una compatibilitat mediambiental exemplar.

En aquest sentit, cal avançar cap a una mobilitat sostenible. En el cas particular, la companyia Avant Grup disposa de tota la seva flota amb vehicles de motoritzacions EuroV i EuroVI, amb un nivell d’emissions mínim i d’acord amb l’etiqueta màxima de la UE i amb les certificacions de gestió mediambiental, de sostenibilitat i de seguretat biològica que permeten generar la confiança necessària als usuaris.


Avant