Turisme i Mobilitat. El compromís per a la sostenibilitat.
14 abr. 2021

Turisme i Mobilitat. El compromís per a la sostenibilitat.

El canvi de temps,…o el temps del canvi…

En els darrers temps una certa sensibilitat mediambiental s’ha anat apoderant de la societat i ha començat a calar en tots els sectors. Precisament transport i turisme son els que més s’hi han implicat en aquest sentit. Tot i que aquests nous aires de canvi prendran molta més força en els propers anys, la realitat ja es molt palpable en diferents sectors de la societat que porten temps tractant de trobar alternatives i propostes que vetllin per la sostenibilitat. Energies renovables cada vegada més esteses, polítiques d’aplicació en sintonia amb el medi ambient i tota una infinitat d’esforços per part de la societat civil orientats a donar suport a les bones intencions dels grans governs que lluiten per complir amb aquest compromís.

Es en aquest mateix context on apareixen empreses, entitats i diferents companyies que treballen cap a una nova evolució tecnològica conscients de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic. Precisament gran part d’aquestes empreses, entitats i organismes, ja han fet tots els passos per incorporar les polítiques i els requeriments que les acreditacions i certificacions que respecte a polítiques medi ambientals i sostenibles demanen. Les destinacions turístiques com Barcelona i Catalunya ja varen fer els primers passos fa uns quants anys per fer-se amb la certificació de Biosphère Responsible Tourism  de sostenibilitat turística i reconeixement internacional. Impulsat per aquests mateixos organismes, empreses del sector turístic i de transport han seguit els mateixos passos.


Barcelona va ser la primera destinació urbana que va obtenir la certificació “Biosphere” pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit de turístic. El turisme es una de les activitats més importants tant de Barcelona com per a tota la seva àrea d’influència i representa una prioritat per la ciutat, tant per l’aportació que representa a l’economia local com pels diversos efectes que genera la dinàmica urbana.

Per la seva part, al 2015, Catalunya va rebre la primera acreditació com a destinació turística integral responsable. Va rebre el segell Biosphere, atorgat per el Instituto de Turismo Responsable, organisme vinculat a la UNESCO, soci de la OMT i del  Global Sustainable Tourism Council. Aquest certificat reconeix la qualitat , la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social de les destinacions turístiques. Aquesta certificacions tant a la ciutat de Barcelona com a la destinació de Catalunya son fruit del respecte a la diversitat, el regust per l’intercanvi cultural i la integració social, que son una realitat amb la que el país s’ha identificat.

D’aquesta manera, la Diputació de Barcelona ja va impulsar, juntament amb l’Institut de Turisme Responsable i la cambra de Comerç de Barcelona, una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible d’aquests serveis turístics, en estreta relació amb els diferents serveis turístics de la Destinació. Com a resultat d’aquesta implantació voluntària, els serveis turístics que hi participen obtenen el distintiu  de “Compromís per la sostenibilitat Biosphere”, que es de renovació anual en el cas que es continuïn mantenint els mateixos criteris i exigències de la certificació.

El sector turístic i el de transport, han fet un pas més endavant incorporant, a la vegada, altres certificacions i acreditacions que generen confiança i permeten atendre les demandes i requeriments dels visitants i/o usuaris de cada servei o programa turístic

 

El WTTC-World Tourism Travel Council va posar en marxa el “Safe Travels”. El primer segell mundial d’higiene i seguretat que certifica que es compleixen els estàndards internacionals en higiene i bioseguretat davant la Covid19. El segell de “Safe Travels”, es un conjunt de protocols dissenyats sobre les pautes de la Organizació Mundial de la Salut (OMS)

per crear una política general de salut en la indústria turística i restablir d’aquesta manera la confiança entre els viatgers i donar les directrius clares per el retorn a l’activitat turística a nivell global. Afecta directament a les àrees de transport aeri i terrestre, creuers, operadors turístics, centres de convencions i altres sectors vinculats directament a la indústria de viatges i turisme.

Moltes empreses dels sectors turístics i de transports ja han passat les revisions oportunes per garantir aquesta seguretat i confiança en els viatges i la mobilitat.


Compromiso con la Sostenibilidad

Avant grupja fa anys que va estar una de les empreses reconegudes amb la certificació del ”Compromis per a la Sostenibiltat Biosphere” i que, recentment, li ha estat renovada.

L’acreditació Biosphere per el transport es una certificació de sostenibilitat turística relacionada per a entitats i empreses dedicades a la prestació de serveis relacionats amb el transport de viatgers, especialment en serveis turístics o de lleure.

Aquesta Certificació garanteix que la entitat certificada porti a terme nous models turístics no agressius, que contempli la satisfacció de les necessitats actuals dels seus clients i usuaris sense comprometre a les generacions futures. El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics a les comarques catalanes i te com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible entre tots els agents que intervenen en una destinació turística, ja siguin públics o privats.

Al mateix temps, en aquests darrers anys, Avant Grup també ha incorporat les certificacions ISO de Gestió de Qualitat, Seguretat Vial, Seguretat Laboral, Gestió Ambiental i de Seguretat Biològica, juntament amb el distintiu de Qualitat Ambiental en Transport que atorga la Generalitat de Catalunya y tot plegat ajuda a mantenir la confiança i la seguretat de clients i usuaris en els serveis de mobilitat de la companyia.


Avant