«El turisme a CATALUNYA»
22 set. 2016

«El turisme a CATALUNYA»

A l’any 2016, fins al mes d’agost, han augmentat el nombre de turistes que han visitat Catalunya.

L’Enquesta d’ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l’activitat turística, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l’INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d’ocupació dels establiments hotelers. L’Idescat fa una explotació d’aquestes variables segons l’origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l’establiment.

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 7,1% interanual a Catalunya al juliol del 2016, segons l’Enquesta d’ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic creix un 9,1%; d’aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 1,5% i les dels viatgers procedents de la resta de l’Estat creixen un 18,5%. Les pernoctacions del turisme estranger també augmenten un 6,4% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de Regne Unit i França són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (963,0 i 843,2 milers, respectivament).

Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Terres de LLeida (17,8%) i Pirineus (15,3%) són les que presenten els majors increments.

D’altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers augmenta un 13,3% interanual, amb creixements en el turisme domèstic (14,4%) i en el turisme estranger (12,6%).

 

busartsusfoods Empresa Autocares Barcelona

 

Una altre important activitat turística a Barcelona i Catalunya es el Turisme de Creuers

El sector permet mantenir gairebé 7.000 llocs de treball. Aquesta és una conclusió de la recerca Estudi de l’impacte econòmic generat per l’activitat de creuers del Port de Barcelona, presentat per la investigadora Esther Vayà, del Laboratori de Transferència en Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona.

L’estudi, encarregat fa més d’un any pel Port de Barcelona a l’AQR-Lab, i amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, conclou que l’activitat de creuers del port genera una facturació anual de 796 milions d’euros a Catalunya (2,2 milions diaris) i 152 milions d’euros de recaptació fiscal. Així mateix, contribueix al PIB de Catalunya en 413 milions.

Els investigadors també destaquen que aporta connectivitat de vols a l’aeroport de Barcelona i estabilitat econòmica a altres sectors de la ciutat, i beneficia diversos sectors de serveis i industrials.

Pel que fa al perfil del creuerista, correspon a una persona que acostuma a viatjar en parella, té notable interès per conèixer la ciutat i n’és un bon prescriptor (el 90 % hi vol tornar i la recomana a amics i coneguts).

 

Fuente.- Idescat
 

Panoràmica del Port de Barcelona

El turisme s’ha convertit en un element quotidià de les nostres vides. En els últims 25 anys, el creixement del nombre de persones que viatgen pel món ha experimentat un profund i constant creixement.

Dins d’aquest creixement de les destinacions turístiques, Barcelona s’ha posicionat com una de les més importants ciutats del món en nombre de visitants. I no només Barcelona, també Catalunya i Espanya són metes líders en el mercat turístic.

Aquesta necessitat de conèixer nous llocs comporta una necessitat de transport i Avant Grup té el seu origen en aquesta necessitat. Des de fa més de 50 anys, les empreses Autocars Canals i Bardet Autocars, ambdues origen d’Avant Grup, van iniciar la seva activitat en el transport de viatgers en autocar especialitzant-se en el sector turístic. Excursions per Barcelona i Catalunya, o circuits per Espanya i Europa, s’han consolidat a les dues empreses com a referents del sector del turisme en autocars a Barcelona.

Amb l’expansió general del turisme i la consolidació de Barcelona com a destinació turística en el mercat mundial, Avant Grup ha mantingut la vocació dels seus fundadors i ha aconseguit consolidar la seva posició com a líder a Barcelona del transport en autocar per a aquest sector

Operativa per a turisme de creuers a Barcelona

Empresa Autocares Barcelona

Avant

Deixa un comentari