Transport i Turisme cap a una “nova normalitat”
06 maig 2020

Transport i Turisme cap a una “nova normalitat”

Condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre.

En l’àmbit del transport col·lectiu, es treballa intensament per generar confiança i seguretat. Aquesta mateixa setmana s’han actualitzat les mesures adoptades en la prestació de servei. Fins ara, tren, metro, autobusos i autocars o vehicles de transport privat amb conductor, només podien ocupar un terç de la seva capacitat. En aquesta mateixa data de el 4 de maig es passa a el 50% d’ocupació. Així mateix, la normativa específica de l’Ordre Ministerial Orden TMA/384/2020 indica que els usuaris del transport públic han de dur obligatòriament la mascareta per poder accedir al servei.

Així mateix es recomana mantenir, en la manera que sigui possible, la distància entre la resta d’usuaris i es preferible utilitzar una sola butaca per fila de seients o establir una distància prudencial en els mitjans de transport que permeten viatjar de peu. Una altra recomanació és la de mantenir una exhaustiva higiene de mans tant abans com després d’utilitzar el servei. Una bona recomanació és poder portar el corresponent pot de líquid hidroalcohòlic en mida de viatge, ja que permet un ús immediat en cada circumstància.

Les companyies de transport també s’han adaptat immediatament a les noves mesures. En el cas de la companyia Avant Grup ja s’ha posat al corrent de les noves mesures i s’ha informat als usuaris de la nova situació en què ens hem de moure

  • En els transports públics i privats complementaris de viatgers de bus o autocar, les empreses operadores han adoptat les mesures necessàries per procurar la màxima separació possible entre els usuaris del servei, de manera que la seva ocupació no superi el 50% dels seients disponibles en relació a la capacitat màxima de cada vehicle. 
  • Es obligatoria la utilització de mascaretes en tots els trajectes que es facin en transport públic.
  • Es controlarà l’afluència per a limitar la ocupació màxima del 50% dels seients totals disponibles amb l’objectiu de garantir la màxima distancia possible entre els usuaris del servei a l’interior de cada vehicle.
  • Es necessari reforçar la higiene i desinfecció de les mans, tant abans com després que fer servir el servei de transport públic.

A la infografía adjunta es pot observar una ocupació tipus d’un vehicle de transport col·lectiu i els usuaris distribuïts d’acord amb la normativa d’ocupar només una de les places per cada fila de seients. En el cas dels autocars, el primer seient darrere del conductor no permetria l’ocupació per part dels passatgers exceptuant si hi ha una mampara de separació entre la primera fila de seients i la butaca del conductor. Aquesta mateixa situació es pot repercutir a la resta de tipus d’autocars i autobusos, indiferentment de la seva capacitat, o dels vehicles privats i monovolums amb conductor. En aquest últim cas, algunes unitats ja disposen de mampares de protecció entre el seient del conductor i les places del darrere per als passatgers

Aquestes mesures, acompanyades dels protocols de neteja i desinfecció influeixen en l’augment de confiança cap als usuaris i es treballen amb els mateixos criteris que la resta d’actors vinculats al sector turístic. En conjunt, s’acaba beneficiant a la Destinació Turística perquè tan aviat com sigui possible pugui tornar a tenir una certa normalitat.

En una primera fase, la reactivació s’efectuaria pels viatges de proximitat i dins el mateix àmbit territorial. En un recent sondeig realitzat per la Universitat de Barcelona, Delta de l’EbreCosta Brava i Pirineus serien els tres destinacions preferides per les famílies a Catalunya per poder realitzar els primers desplaçaments. En relació a les activitats, com preferències, figuren les que d’alguna manera estan vinculades amb la natura, la gastronomia i la cultura


Avant

Deixa un comentari