Seguretat


Avant Grup Seguretat

L’autocar és un dels mitjans de transport de viatgers més segurs del món. Les innovacions tecnològiques, la professionalització i formació dels conductors hi han contribuït decisivament. Per Avant Grup la responsabilitat màxima és treballar per a la seguretat dels nostres clients.
La seguretat no és un recull de mesures individuals, sinó el resultat d’un concepte ampli i transversal que forma part de tots els processos i elements de gestió de l’empresa:

  • Els vehicles: dotant-los de sistemes de seguretat activa i passiva i d’un estricte sistema de manteniment preventiu.
  • Conductors: amb formació permanent en matèria de seguretat i en el coneixement de les Normatives Internacionals sobre horaris de conducció i descansos.
  • Passatgers: amb protocols d’informació que assegurin el coneixement de les instruccions necessàries en matèria de seguretat durant el viatge.

“Si no tens una avantatge competitiva, no competeixis.”

JACK WELCH JR

Com millorem la seguretat

Manteniment

La nostra empresa realitza un estricte manteniment preventiu de tots els sistemes i equipaments de seguretat que incorpora la flota de vehicles.
Les accions preventives asseguren un perfecte funcionament tècnic dels vehicles i, especialment, en tots els dispositius de seguretat.
Aquest procés es duu a terme amb inspeccions i alarmes automàtiques internes gestionades des d’un avançat sistema informàtic

Controls de qualitat

Els vehicles que s’incorporen a la nostra flota passen uns exhaustius controls de qualitat, que realitzen els més prestigiosos fabricants de motors i carrosseries.
Seguidament el nostre departament de qualitat realitza una revisió de pre-entrega en les compres de vehicles, d’acord a la Norma Interna establerta en el manual d’ISO 9001 d’Avant Grup, per a la recepció de vehicles.
Regularment es realitzen auditories de seguretat a cada vehicle de la flota

Seguiment.

D’acord amb els criteris marcats per la companyia es fa el seguiment de cada vehicle per mantenir la seguretat i la confortabilitat al màxim nivell.
Es porta un control de les incidències que puguin aparèixer en el manteniment preventiu per realitzar les oportunes correccions i fer el seguiment de les reparacions

Equipament

Per a la incorporació de nous vehicles a la flota de l’empresa, s’utilitzen criteris de màxima exigència en la selecció de proveïdors dels diferents equipaments i que afecten la seguretat tan activa com a passiva dels autocars.

Normatives internes

Nostra companyia realitza un esforç considerable en el compliment de les mesures de seguretat i també comptem amb la col·laboració dels nostres clients i passatgers per dur a terme els viatges més segurs i agradables.
Al nostre apartat de passatgers podran trobar consells de seguretat que s’han de tenir en compte.

Comunicació constant

Nostra companyia informa, assessora i realitza formació permanent als seus empleats en matèria de seguretat.
Alhora, duem a terme comunicacions directes on es detallen els consells de seguretat amb continguts didàctics de fàcil comprensió, per a la correcta informació i coneixement als nostres passatgers i clients.

Avant Grup Seguretat


ÚLTIMAS PUBLICACIONES