REPTES 2020 per al sector turístic.
10 març 2020

REPTES 2020 per al sector turístic.

NOU ESCENARI DE CONTENCIÓ CoVid-19

Diapositiva 1 Catalunya continua en aquest escenari de contenció del Covid-19 i, a mesura que van passant els dies, s’amplien les mesures preventives i de contenció  que tenen com a objectiu evitar la propagació del virus. Aquesta situació conjuntural afecta a tota l’activitat econòmica i a la vida social del país

Diapositiva 1

Com a destinació, serveis turístics, allotjaments i mobilitat també apliquen mesures tant per limitar les aglomeracions de persones com per garantir una correcte higiene dels espais comuns que s’ocupen. En el cas del transport, seguint las recomanacions tant de la OMS com del Departament de Salut, Avant Grup ha posat en marxa les pràctiques necessàries en cada un dels seus centres de treball per assegurar la prevenció davant qualsevol possible risc de contagi del COVID-19, a la vegada que aplica mesures preventives per una neteja exhaustiva dels vehicles al finalitzar cada un dels serveis que es puguin prestar durant cada jornada.

Diapositiva 1

Des de l’Agència Catalana de Turisme es fa un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb el CoVid-19, i que afecta al sector turístic català. A través d’un accés directe, es pot conèixer tota la informació actualitzada, recomanacions o noves mesures que es porten a terme.


Catalunya treballa per millorar en la innovació i competitivitat de les empreses turístiques

A banda d’aquesta situació conjuntural i a l’espera de tornar altre cop a la normalitat, des de Turisme de la Generalitat de Catalunya es treballa per consolidar a Catalunya com a capdavantera en les destinacions turístiques del món. Un dels objectius, es fer el model turístic català més sostenible i competitiu.

Per posicionar a Catalunya com a una de les millors destinacions d’ara en endavant s’han previst al voltant de 1.200 accions de suport al sector turístic. Per una banda van orientades a recuperar-se de la conjuntura actual motivada per la situació pandèmica mundial i per l’altra a projectar-se al mon en base a iniciatives adreçades a la generació de coneixement i a la formació integral d’empreses i entitats del sector turístic català. Es busca contribuir a la competitivitat de les empreses, organismes i entitats a que puguin millorar i potenciar el coneixement de la demanda i el potencial de cada un dels mercats que generen la demanda turística de la destinació.

Durant aquest any 2020, declarat “Any del Turisme Esportiu”, també s’acabaran de definir totes les rutes i els punts singulars que seran identificats per permetre la seva catalogació i posterior promoció. Totes aquestes accions, també tindran el suport de les campanyes de comunicació (on i off-line).

El turisme ja no hauria de ser tractat exclusivament com a un producte que només va vinculat a un sector econòmic i que només es mesuren les seves variables com l’aportació al PIB o la despesa per visitant. Un dels objectius es anar mes enllà i garantir la sostenibilitat de la destinació incorporant totes les qüestions i aspectes mediambientals que impliqui a tota la cadena de valor. D’aquesta manera es permetrà construir nous escenaris de futur sostenibles per garantir una generació de riquesa derivada de les activitats turístiques i que no posi en risc ni a la societat ni al territori.

El turisme es generador d’oportunitats tant pels agents socials, econòmics o culturals i per la qual cosa cal integrar les seves activitats com actius potencials del territori. El moment actual és clau per poder definir una destinació que pugui assegurar la supervivència a llarg termini.


Avant

Comments

  1. […] a la nueva realidad estratégica, medioambiental y digital. (ver los Blogs del 17 de marzo y del 10 de marzo […]

  2. […] principios de marzo ya aplica medidas adicionales de higiene, tal como se publicó en el BLOG del 10 de marzo, , ya que el Real Decreto con este tipo de medidas no salió publicado hasta el 14 de marzo (RD […]

Deixa un comentari