Noves sensibilitats a l’hora de fer turisme
15 jul. 2020

Noves sensibilitats a l’hora de fer turisme

Reflexions del sector turístic a la hora de generar productes i serveis. El turisme del futur, més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Ha canviat la sensibilització a l’hora de consumir o adquirir productes i serveis. Des del passat mes de març han canviat alguns aspectes i tendències. En màrqueting, les diferents marques s’han adaptat a les noves demandes i requeriments. Les empreses han aplicat protocols preventius per evitar contagis pel Covid-19. Algunes tendències sembla que es comencen a consolidar de manera definitiva.

En el sector turístic, de manera especial, ha canviat la radiografia del consumidor. Els constants canvis d’escenari d’aquests darrers mesos ha comportat alteracions en les nostres emocions. Continuen presents les ganes d’escapar, conèixer llocs diferents i gaudir de noves experiències. Es segueixen amb atenció tots els canals de comunicació per conèixer propostes i activitats turístiques que es presenten  per aquesta temporada d’estiu. I es que promotors i clients intenten sortir plegats per retornar a una certa normalitat després d’una temporada prou difícil. En les setmanes de confinament es varen multiplicar les ofertes i propostes virtuals, que han generat més ganes de viatjar, però la incertesa fa que encara no hi hagi prou confiança per fer viatges o estades allunyades i s’hagi optat per propostes i ofertes de proximitat.En aquest escenari que canvia tant sovint, serà rellevant conèixer les necessitats del viatger per preparar les propostes d’acord amb els seus requeriments. Construir la oferta en base a una empatia emocional amb el client i generar la confiança del servei i de la destinació serà cabdal per recuperar-se. Com que els usuaris consumeixen mes mitjans informatius i més canals de comunicació que abans, fer arribar la oferta o la proposta turística es una mica més fàcil. Els operadors turístics, en general, han apostat per un contingut de la proposta molt emocional i amb missatges que donin garantia als turistes que els establiments estant nets i, per tant, son segurs, i que les mesures aplicades en transport generen confiança en la mobilitat. Els consumidors ara tenen una major consciència i perspectiva ètica i molt més orientada a la confiança i a la sostenibilitat i respecte pel medi ambient. Els marques i destinacions turístiques, que ja s’havien començat a orientar en aquest sentit i crear programes i serveis turísticament sostenibles, ara s’han vist desbordades per aquesta acceleració en la sensibilitat i en els valors alineats amb el #TurismeSostenible i els seus productes i experiències turístiques ja ofereixen una conscienciació i sensibilització sobre els ecosistemes naturals de cada destinació. El turisme del futur es el que està pensat des de la visió dels consumidors i per als consumidors. Sensibilitzar als visitants de la importància de preservar l’entorn natural es el contingut dels missatges per comunicar els beneficis del producte o servei sostenible i la seva qualitat en l’experiència de consumir-lo. La organització mundial del turisme-UNWTO disposa unes pautes de desenvolupament sostenible


Pensar en viatjar, es pensar en la mobilitat.

Flota de vehicles de la companyia Avant Grup amb motoritzacions EuroVI de baixes emissions

En un entorn sostenible, el transport de cada destinació haurà de ser amb mitjans que tinguin un menor impacte sobre el medi ambient. Per una banda, s’ha notat un lleuger increment en demandes de serveis i propostes lligades a activitats de senderisme o cicloturisme en un entorn natural. Per l’altra, en el transport col·lectiu per a programes i serveis turístics, ja siguin d’oci o de negoci, les empreses d’autocars han hagut de fer fortes inversions per adaptar-se als requeriments de baixes emissions a que obliga la unió europea. I es que les Nacions Unides han instat a governs, comunitats i ajuntaments a afegir-se en totes les iniciatives encaminades a trobar solucions per reduir la contaminació de l’aire. En aquest sentit, Avant Grup ha fet grans esforços per avançar en la mobilitat sostenible. disposa del 99% de tota la seva flota amb vehicles de motoritzacions EuroV i EuroVI, amb un nivell d’emissions mínim i d’acord amb l’etiqueta màxima de la UE.

El transport es una de les principals fonts de contaminació mediambiental. Un augment del transport col·lectiu terrestre, en detriment del vehicle privat, podria reduir dràsticament els problemes de congestió tant urbana com interurbana ja que cada un dels vehicles de transport col·lectiu substitueix una mitjana de 20 turismes. Un autobús/autocar amb les motoritzacions actuals EuroV/EuroVI que exigeix la Unió Europea emet 28,4 grams de CO2 per viatger, davant els 157,7 grams emesos per cada vehicle particular. L’autocar es un dels mitjans menys contaminants en termes de CO2 per viatger amb una diferència abismal si es compara amb l’avio que te un indicador d’emissions 2,4 vegades superior.

Després de la reactivació d’alguns sectors industrials i de serveis, la tendència de la recuperació del transport públic està sent molt més lenta que la del vehicle privat (turismes i motocicletes). La demanda del transport públic s’ha reduït un 70 %, respecte a la reducció del 30 % de la mobilitat amb vehicle privat. Calen mesures addicionals que permetin reduir el trànsit a les ciutats, compensat amb la millora del transport públic metropolità i dels serveis privats de transport col·lectiu que permetin una mobilitat més ràpida, àgil, i respectuosa amb el medi ambient. De manera individual, també caldrà fomentar el transport actiu (bici o patinet) i altres mesures com la flexibilització horària i el teletreball amb la finalitat de reduir l’impacte del trànsit en vehicle privat.

Les diferents destinacions turístiques, seguint les directrius de la Unió Europea per una banda i dels governs de cada país per l’altre, han pres mesures per reduir l’impacte mediambiental que generen els gasos d’efecte hivernacle. Cada país aplica restriccions en la circulació i alguns d’ells ja fa temps que les tenen implementades. En el cas de Catalunya y, específicament, la zona de l’àrea metropolitana de Barcelona que es la mes densificada, l’AMB, la Generalitat de Catalunya i els cinc ajuntaments que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) reactiven el desplegament de la ZBE Rondes BCN per evitar tornar als alts nivells de contaminació d’abans de la crisi sanitària. L’objectiu comú es el de prevenir les malalties associades a la mala qualitat de l’aire. El nou calendari i full de ruta per seguir desplegant la zona de Baixes Emissions a les Rondes de Barcelona tornarà a entrar en vigor a partir del 15 de setembre, ja que es va suspendre el passat 1 d’abril a causa de l’estat d’alarma. A partir de mitjans de setembre es començaran a aplicar les mesures restrictives pels vehicles que no compleixin amb la normativa d’emissions i també es reprendrà el règim sancionador.

La nova Llei del canvi climàtic que proposa el Govern central indica que totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de tenir zones de baixes emissions abans del 2023, seguint el model de la metròpolis de Barcelona. Aquestes mesures, s’afegeixen a les demandes de propostes de turisme sostenible dels visitants que arribin al territori i que ja exigeixen des la primera recerca d’informació sobre la destinació turística. Tot plegat ha obligat als diferents actors que intervenen directa o indirectament en el sector turístic a adaptar-se ràpidament a aquestes demandes i en preveure els nous requeriments que puguin sol·licitar els usuaris. Les empreses i destinacions turístiques que més preparades estiguin i més hagin innovat en aquest sentit més èxit tindran en el turisme del futur.


Avant

Deixa un comentari