MOBILITAT I SEGURETAT.
02 març 2020

MOBILITAT I SEGURETAT.

Barcelona imposa mesures de circulació a 30 quilòmetres per hora

A partir d’aquesta primera setmana de març, Barcelona limita a 30km/h la velocitat de circulació a les vies secundàries de la ciutat. Reduir la velocitat màxima de 50 km/h a 30 km/h fa rebaixar la taxa de mortalitat en atropellaments del 45% a només el 5%. Aquesta mesura afecta a totes les vies secundàries de la ciutat comtal, independentment de si tenen només un carril per a la circulació o varis. Ja s’ha estat incorporant la senyalització  nova, tant horitzontal com vertical., passos de vianants elevats, radars i altres elements informatius.  L’eix del Carrer Creu Coberta-Carrer de Sants ha estat el primer en aplicar la mesura que ha posat en marxa des d’aquest primer de març. L’objectiu d’aquesta mesura es reduir l’accidentalitat, aconseguir un espai públic més amable i contribuir a la reducció de la contaminació atmosfèrica.

El nou decret de l’Ajuntament de Barcelona limita la velocitat al 68% de les vies de la ciutat. I a finals del 2020 s’espera tenir-hi adaptats 112 quilòmetres de vies de circulació de la xarxa secundaria. A més s’aplicaran una sèrie de mesures per garantir el compliment de les normes de circulació en aquestes vies.

Per el 2021 ja s’actuarà directament als carrers de la xarxa bàsica de la ciutat, on s’hi incorporaran carrers com Via Laietana, Travessera de Gràcia,  El Carmel o els carrers de la Diputació i Consell de Cent. En total, a finals del 2021 s’espera arribar al 75% de vies amb velocitat 30 a la ciutat de Barcelona.

Aquest pla de mobilitat municipal «Ciutat 30 », va acompanyat d’altres mesures i accions contemplades en el pla « Obrim els Carrers », i recullen una sèrie de mesures perquè els vianants siguin els protagonistes de la mobilitat a la ciutat amb l’objectiu de transformar l’espai públic en un entorn més amable. Aquest projecte “Obrim Carrers” està inspirat en les mesures que s’apliquen en el  Dia sense Cotxes, que anualment s’ha vingut celebrant a tota Europa en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquest pla proposa recuperar els carrers per a us dels vianants i es una iniciativa que vol fomentar la reducció de l’impacte del trànsit a les grans ciutats, sobretot en les vies més congestionades.


Seguretat en carretera – Ús del cinturó de seguretat

Empresa Autocares Barcelona

Des del mes de maig del 2006 va entrar en vigor la nova llei de seguretat en el seu apartat d’us dels cinturons en els autocars. Des del 2007, tots els vehicles matriculats a partir del mes d’octubre ja sortien amb l’obligatorietat de portar instal·lats els cinturons de seguretat.

Aquesta nova llei indica que els menors de tres anys no estat obligats a fer servir el cinturó de seguretat, mentre que les persones de més de 3 anys i una estatura igual o superior als 1.35 mtrs d’alçada estan obligades a utilitzar el cinturo de seguretat o qualsevol altre sistema de retenció homologat instal·lat al vehicle, i s’ha de portar cordat durant tot el trajecte. D’aquesta normativa en queden excents els autobusos de línies urbanes i de rodalies.

Seients d’autocar amb cinturons de seguretat incorporats

Les persones responsables per la no utilització d’aquests sistemes de seguretat, seran els mateixos passatgers del vehicle que incompleixin la normativa i siguin majors d’edat. D’acord amb l’article 72.1 de la Llei de Seguretat Vial, el passatger es el responsable i contra ell es formularà la denúncia i mai contra el conductor. Quan el passatger sigui un menor de divuit anys, la responsabilitat solidària recaurà sobre els seus pares, tutors o guardadors legals (per aquest odre) i hauran de fer front a la denúncia que pot tenir una multa econòmica de 300 euros. Per tant, la llei obliga als passatgers a cordar-se el cinturó de seguretat en els trajectes en autocar i el fet de no fer-ho comporta una infracció greu que haurà d’abonar el mateix passatger o el seu tutor en el cas que sigui menor de divuit anys.


Avant

Deixa un comentari