Mesures Sanitàries Conductors

Avant Grup Mesures Sanitàries Conductors


autocares-barcelona-avant-grup-medidas-sanitarias-certificado-stop-covid

Avant Grup ha obtingut la certificació STOP COVID-19. Aquest certificat ha estat atorgat per la ACCM – Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente.

El certificat STOP COVID-19, garanteix el compliment de les normes i pràctiques de seguretat biològica davant el virus del Covid-19, basant-se en els recomanacions i requeriments dels diferents organismes competents tant d’àmbit nacional com internacional.

MESURES DIRIGIDES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TRABALLADORS


Es obligatori fer servir la mascareta durant la prestació del servei.

La higiene de les mans amb aigua i sabó es la mesura principal de prevenció i control de la infecció. De manera obligatòria, tot el personal haurà d’utilitzar el Gel Hidroalcohòlic que tenen a disposició a l’entrada de les instal·lacions.

La empresa ha pres les mesures necessàries per adoptar la màxima separació possible entre els viatgers, de manera que:

1.- Els viatgers hauran d’accedir al vehicle per la porta posterior

autocares-barcelona-avant-grup-medidas-sanitarias-conductores2

Netejar totes les àrees que un passatger pugui haver tocat amb les seves mans. S’utilitzarà el líquid de neteja antiviral (Desinfectant de superfícies BACTERDET PLUS) subministrat per la companyia.

Per a l’activitat de neteja del vehicle, s’utilitzaran els equips EPI d’un sol ús: guants de protecció, mascareta facial, ulleres de protecció i draps d’un sol ús.

Després de la neteja, els EPI’s d’un sol ús s’han de col·locar en les borses d’eliminació de residus i recollits en els contenidors adequats.

Recordar als passatgers que el vehicle disposa d’un Gel Hidroalcohòlic per a les mans, disponible per fer-lo servir a l’entrada i sortida del vehicle.

Es mantindrà un registre cada vegada que es faci la neteja del vehicle (la fulla de registre es custodiarà dins del vehicle).

Qualsevol treballador amb algun dels símptomes de Covid19 descrits per les autoritats sanitàries no pot anar al lloc de treball i ha de contactar urgentment amb el 061

Si un treballador ha estat en contacte directe o compartint espai amb una persona afectada pel Covid19 no podrà anar el seu lloc de treball fins i tot en absència de símptomes i per un espai de temps d’almenys 14 dies.

Recomanem al personal que prioritzi les opcions de mobilitat que millor li puguin garantir la distància interpersonal dels aproximadament dos metres.

Per aquesta raó seria preferible el transport individual.

Es obligatori la utilització de mascareta higiènica, no mèdica, si es fa servir el transport públic.

Es obligatorio el uso de la mascarilla durante la prestación del servicio.

La higiene de manos con agua y jabón es la medida principal de prevención y control de la infección. Todo el personal deberá utilizar el gel hidroalcohólico , a su disposición en la entrada de las instalaciones , de forma obligatoria.

Es obligatori la utilització de mascareta en la prestació del servei.

La higiene de les mans amb aigua i sabó es la mesura principal de prevenció i control de la infecció. De manera obligatòria, tot el personal haurà d’utilitzar el Gel Hidroalcohòlic que tenen a disposició a l’entrada de les instal·lacions.

Evitar saludar-se amb contacte físic o donar.se la ma.

Evitar, en la mesura del possible, utilitzar equips d’altres treballadors. En el cas que sigui necessari, desinfectar-los abans d’utilitzar-los i si no es possible rentar-se les mans immediatament després de fer-lo servir. Evitar el saludo con contacto física, evitar dar la mano.

Cobrir-se nas i boca amb un mocador d’un sol us en el cas de tos i/o esternudar i eliminar-lo de manera immediata en les papereres habilitades.

Evitar tocar-se els ulls, nas i la boca.

Els treballadors hauran de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de contagis i higiene en la seva llar, màxim si també conviuen amb persones de grups de risc.EQUIPS DE PROTECCIÓ- EPI


 1. Evitar la transmissió d’agents infecciosos procedents de la persona que la porta posada i en cap cas eximeix de seguir aplicant la resta de mesures preventives.
 2. No substitueix a la mascareta auto-filtrant del tipus FFP1, FFP2 o FFP3, que tenen la funció de protegir de la inhalació de partícules perilloses a la persona que la porta posada i la seva utilització, si aplica, està contemplada en la avaluació de riscos laborals del lloc de treball.
 3. Us obligatori quan es pugui veure compromesa la distància social de dos metres.
 4. Us voluntari, tot i que recomanat, encara que s’estigui a més de dos metres d’altres persones.
 5. Rentar-se sempre les mans abans de col·locar-se o retirar la mascareta facial. Si es porten guants, aquests s’hauran de treure per poder manipular la mascareta.
 6. Prèviament a la seva col·locació, s’ha de realitzar una inspecció visual de la mascareta per assegurar que no tingui forats o raspadures (la mascareta s’ha de subjectar per les gomes i es revisa a contrallum)
 7. Al posar o treure les mascaretes s’ha de manipular únicament per les gomes o cintes de subjecció i mai per la part frontal.
 8. La mascareta ha de cobrir nas, boca i barbeta.
 9. Evitar tocar la mascareta mentre es porti posada.
 10. Si es necessita retirar la mascareta, no s’ha de col·locar al front o per sota de la barbeta (seguir les instruccions del punt 7).
 11. Durant la jornada de treball, la mascareta tant sols es pot utilitzar vàries vegades si es retira d’acord amb les instruccions (nº: 5, 7, 9, i 10). Es podrà emmagatzemar temporalment o penjar-se en lloc i de manera que ofereixi el menor contacte possible. Es torna a col·locar d’acord amb les instruccions reflexades en aquest document.
 12. Rebutjar la mascareta quan estigui humida. S’ha d’introduir en una borsa tancada i dipositada en el recipient específic per aquest tipus de material.
 13. El Grup Avant proporciona les mascaretes al personal. Son del model auto-filtrant s FFP2.
 14. La mascareta no es d’ús obligatori a l’interior de les instal·lacions sempre que es pugui respectar la distància mínima interpersonal de seguretat en el lloc de treball habitual, durant els canvis de torn, en zones comuns,.. etc. S’han d’utilitzar durant l’execució dels serveis (personal de conducció). El personal de guàrdia i la resta de tècnics que estan a les oficines no necessitarien portar-la si es respecta la distància de seguretat. El possible us de mascaretes no pot obviar la importància del seguiment estricte de les altres mesures generals d’higiene recomanades per a la prevenció de la infecció pel coronavirus insistint en la importància de la higiene freqüent de les mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques. Al tossir o esternudar cobrir-se la boca i nas amb el colze flexionat, fer servir mocadors d’un sol ús i tirar-los un cop fets servir i evitar tocar-se els ulls, nas o la boca.
autocares-barcelona-avant-grup-medidas-sanitarias-conductores

La utilització de guants d’un sol ús de protecció davant el risc biològic i/o químic (per exemple els guants de nitril), seran obligatoris en les tasques que així s’estableixin en l’avaluació de riscos laborals (ER) del lloc de treball.

Les pautes a seguir per a la utilització correcte dels guants d’un sol ús son:

 

 1. Abans de posar-se els guants s’han de rentar les mans amb aigua i sabó.
 2. No tocar-se la cara amb els guants.
 3. Treure’s els guants sense contaminar-se les mans requereix una tècnica específica. Veure la imatge “Com treure’s els guants amb seguretat”.
 4. Rentar-se les mans immediatament després de treure’s els guants.

 

Una utilització incorrecte dels guants d’un sol ús pot generar una sensació de falsa protecció i posar encara en major risc d’infecció a la persona que els fa servir.

La principal mesura de prevenció consistirà en una neteja adequada i freqüent de les mans amb aigua i sabó i el gel hidroalcohòlic. Aquesta mesura davant el COVID19 es considera més eficaç que la utilització de guants inclosos els casos en els que volem estalviar el contagi per tocar amb les mans objectes d’un ús compartit, espais comuns,.. etc.

avant-autocares-barcelona-medidas-sanitarias-conductores-guantes

Per a les tasques de neteja i desinfecció del vehicle, es obligatòria la utilització de les ulleres de protecció.

AVANT-GRUP-MEDIDAS-SANITARIAS-CONDUCTORES-GAFAS


ÚLTIMES PUBLICACIONS MESURES SANITÀRIES


Activitats educatives, esportives i mobilitat.

La confiança en el transport per a una mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient.  Piula això Tot i les actuals restriccions i mesures sanitàries que afecten a la mobilitat, hi ha alguns casos excepcionals que permeten desplaçaments per a competicions esportives...

Read More

Activitats de Setmana Santa – Fires, Mercats i Propostes Turístiques

El “Mercat del Ram”.- Una veritable fira multisectorial a Vic Piula això El “Mercat del Ram” es una gran festa per a la ciutadania. Es punt de trobada pel sector agropecuari malgrat que, en la edició d’enguany, s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a la...

Read More

EDUCACIO AMBIENTAL – ACTIVITATS DE LLEURE – COLÒNIES

El sector educatiu i del lleure ha començat a recuperar el seu programa d’activitats Piula això En tots aquests mesos de pandèmia, amb el decret de les diferents mesures sanitàries o de restriccions de mobilitat, la comunitat educativa tampoc ho tenia fàcil per recuperar...

Read More