Mesures Sanitaries Autocars

Avant Grup Mesures Sanitàries Autocars


autocares-barcelona-avant-grup-medidas-sanitarias-certificado-stop-covid

Avant Grup ha obtingut la certificació STOP COVID-19. Aquest certificat ha estat atorgat per la ACCM – Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente.

El certificat STOP COVID-19, garanteix el compliment de les normes i pràctiques de seguretat biològica davant el virus del Covid-19, basant-se en els recomanacions i requeriments dels diferents organismes competents tant d’àmbit nacional com internacional.

ELIMINADA LA LIMITACIÓ D’OCUPACIÓ EN ELS AUTOCARS


Amb data del 6 de juny surt publicat al Boletin Oficial del Estado (BOE) la Ordre Ministerial TMA/384/2020 per la que es dicten noves instruccions en la utilització del transport públic.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, en el que tots els ocupants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients disponibles. Quan el nivell d’ocupació dels vehicles ho permeti, es procurarà màxima separació entre els usuaris.


DESINFECCIÓ AMB OZÒ


Avant Grup ha incorporat als protocols de neteja habituals, la desinfecció de tota la flota amb canós d’OZÒ.

Al final de cada jornada de treball, tots els vehicles son sotmesos a la desinfecció de l’aire amb canons d’Ozó, que actuen coma desodoritzant i desinfectant.

Es un procés de 15 minuts per a cada vehicle, amb el que s’aconsegueix:

  • Desinfecció-Eliminació de gèrmens (virus, bactèries, agents patògens o microorganismes)

  • Desodorització

  • Oxigenació extra

  • Elimina la fatiga i el cansament


NETEJA I DESINFECCIÓ DESPRÉS DE CADA SERVEIPer ajudar a reduir la propagació de la infecció, tot el personal de conducció haurà de realitzar controls de neteja addicionals en tots els vehicles de la flota del GRUP AVANT.

Les pautes a seguir per aquests tipus de controls, son les següents:

  • Netejar després de cada servei les àrees que un client pugui haver tocat amb les mans.

  • Utilització del líquid de neteja antiviral (Desinfectant de superfícies  BACTERDET PLUS), subministrat per la companyia.

  • Per a les tasques de neteja del vehicle, s’utilitzaran les ulleres de protecció i els equips EPI d’un sol ús (guants de protecció i draps d’un sol ús).

  • Desprès de la neteja, els equips EPI d’un sol ús s’han de col·locar en les bosses d’eliminació de residus i recollits en els contenidors adequats.

  • Els passatgers disposen en cada vehicle d’un Gel Hidroalcohòlic per a les mans per utilitzar a l’entrada i sortida del vehicle.

  • Es mantindrà un registre de neteja del vehicle (aquesta fulla de registre quedarà en custodia a l’interior de cada vehicle)

 


ÚLTIMES PUBLICACIONS MESURES SANITÀRIES