Mesures Sanitaries

Avant Grup Mesures Sanitàries


Avant Grup ha posat en marxa les mesures sanitàries necessàries en cada un dels seus centres de treball per assegurar la prevenció davant de qualsevol possible risc de contagi pel CoVid-19, seguit les recomanacions tant de la OMS com de la legislació vigent dels organismes i autoritats competents que s’adapten als requisits especials de cada fase.

Aquestes mesures sanitàries no es la suma de mesures individuals, sinó el resultat d’un ampli concepte transversal integrat en tots els processos i elements de gestió de l’empresa.

IsoCOVIDandSAFETRAVEL

Avant Grup ha obtingut la certificació STOP COVID-19. Aquest certificat ha estat atorgat per la ACCM – Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente.

El certificat STOP COVID-19, garanteix el compliment de les normes i pràctiques de seguretat biològica davant el virus del Covid-19, basant-se en els recomanacions i requeriments dels diferents organismes competents tant d’àmbit nacional com internacional.

Les empreses del grup de transport Avant Grup també disposen de l’acreditació Sustainable & Safe. El compromís Biosphere atorga el SEGELL SAFE TRAVELS de la World Travel Tourism Council (WTTC) que marca les directrius de la Organització Mundial de la Salut i que aporta confiança als clients i passatgers perquè puguin gaudir de viatges segurs.

Com garantim la seguretat sanitària

Neteja i desinfecció

La nostra companyia porta a terme un estricte protocol de neteja i desinfecció de tots els vehicles de la flota. A banda de la neteja diària dels vehicles, es porta a terme una desinfecció addicional mitjançant els canons d’Ozó i , després de cada servei realitzat, una neteja antiviral de totes les àrees que els passatgers puguin haver tocat amb les mans. Els clients que ho requereixin trobaran gel hidroalcohòlic per les mans, que podran utilitzar quan entrin o surtin

Protocol sanitari

Hem implantat protocols i mesures orientades a la protecció de la salut dels nostres conductors i de la resta del personal de la companyia. Aquestes mesures sanitàries, abarquen les pautes que s’han de seguir durant els desplaçaments des del seu domicili al centre de treball, durant la realització dels serveis i al finalitzar la jornada laboral. Tots els nostres conductors han estat provistos dels equipaments EPI necessaris per a la protecció personal durant el desenvolupament del servei i la neteja del autocar (mascaretes, guants i ulleres).

Seguiment de la normativa

Totes les mesures sanitàries han estat adequades als requisits marcats per els organismes i autoritats competents i vigents a cada fase o moment. Actualment, En el transport públic regular o discrecional, en el que tots els ocupants han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients disponibles. i es recomana que tots els passatgers portin la mascareta posada durant la utilització del servei. Quan el nivell d’ocupació dels vehicles ho permeti, es procurarà màxima separació entre els usuaris.

Avant Grup Mesures Sanitàries


ÚLTIMES PUBLICACIONS MESURES SANITÀRIES