INNOVACIÓ I EVOLUCIÓ EN EL TRANSPORT COL·LECTIU. Mobilitat Sostenible.
17 febr. 2021

INNOVACIÓ I EVOLUCIÓ EN EL TRANSPORT COL·LECTIU. Mobilitat Sostenible.

El bus és un agent clau contra la contaminació i el canvi climàtic.

Durant els darrers anys, el sector del transport i la logística ha experimentat una forta transformació, malgrat que en el futur més immediat poden canviar dràsticament la manera que actualment es mouen els viatgers i mercaderies. Precisament aquests mesos de pandèmia han servit per exigir al sector avenços en innovació que estaven en estudi o simplement pendents d’aplicació. En comparació amb altres sectors, el transport és un dels més afectats per la evolució tecnològica, degut en gran part a l’aparició constant de noves eines digitals que permeten sofisticar i promoure una major eficiència dels processos de producció i consum de serveis de transport . En l’àmbit particular de l’autobús/autocar, la transformació digital incideix en diferents dimensions de la cadena de valor, des de l’optimització de processos interns i externs de les empreses, noves línies de negoci i obertura de mercats fins a la modernització de les flotes i serveis i eficiència energètica.

Digitalització i modernització dels serveis de transport en autobús/autocar. El transport és un dels sectors més afectats per la transformació digital. Mantenir un constant pols innovador en aquesta matèria constitueix una estratègia necessària per poder adaptar-se a un nou entorn tant de mercat com del marc regulatori. Moltes de les companyies de transport ja disposen de plataformes digitals amb sistemes de reserva. S’estan desenvolupant sistemes d’anàlisi de Big Data, noves aplicacions mòbils de transport a la demanda o de posicionament i seguiment de vehicles en les seves rutes o programes de viatge, a més de pàgines web i utilització de mitjans socials.

Impacte mediambiental i mobilitat eficient. A tot l’estat espanyol el transport és responsable de l’28,7% de el total de les emissions de CO2 expulsades a l’atmosfera (entre d’altres gasos d’efecte hivernacle). D’altra banda, ha quedat bastant acreditat que el vehicle particular -el cotxe- és el primer responsable d’aquestes emissions, així com de la congestió i les externalitats que d’ella se’n deriven. A tot el país representen el 83% del total dels desplaçaments , un registre per sobre de la mitjana de la resta de països de la Unió Europea. Per a això, les tecnologies digitals, com ara sensors de mesura d’emissions o altres dispositius semblen claus a l’hora de realitzar una correcta planificació i seguiment de les estratègies implementades.

 

Mobilitat sostenible. – Ecoeficiència i tecnologia per a un transport més intel·ligent i sostenible

Ens movem contínuament. Per anar a l’escola, a la feina, dur a terme activitats lúdiques en grup o en família o turisme de negocis. La manera en què ens movem determina la qualitat de vida d’una ciutat o d’una destinació turística, ja sigui en el present o en un futur.

La relació entre transport i medi ambient, des de la perspectiva de l’eficiència, s’ha convertit en un dels centres neuràlgics de la sostenibilitat. Es tracta de produir, consumir i moure persones i mercaderies de la millor manera possible, amb menys recursos i un menor impacte ambiental. Amb les noves tecnologies els ciutadans obtindran nous serveis i permetran la gestió millorada en temps real del trànsit i de l’ús de la capacitat, així com la traçabilitat i el seguiment dels fluxos de transport amb finalitats ambientals i de seguretat.

El bus és un agent clau contra la contaminació i el canvi climàtic. Els nivells de contaminació s’han elevat de manera alarmant en la darrera dècada a escala global i el deteriorament dels ecosistemes és avui patent en bona part de el patrimoni natural. Per fer front a l’elevat nivell de contaminació és necessària la posada en pràctica de noves polítiques i accions per part de les administracions públiques que indueixin un transvasament modal cap mitjans menys contaminants i més sostenibles com l’autobús/autocar. Precisament en aquests mesos d’aplicació de mesures per combatre la propagació de contagis per Covid-19, moltes administracions han treballat intensament amb empreses i entitats locals per fomentar el transport col·lectiu. La reorganització i modernització de diferents itineraris ha estat un dels processos implementats. La pressió de la població també ha induït en el desenvolupament de noves propostes de transport a la demanda i que ha portat a potenciar i promocionar el transport laboral i el transport escolar

Fomentar el transport discrecional en autocar. La seva importància estratègica és molt rellevant, especialment per la seva vinculació a el sector turístic que és la primera indústria nacional. En efecte, la promoció del transport discrecional en bus podria contribuir de manera molt efectiva tant als objectius de política pública de reducció d’emissions com a una major competitivitat de l’oferta turística, atès que mitiga els problemes anomenats “última milla” i supera les rigideses presents en altres models de transport, com, per exemple, el ferroviari més radial i no tant capil·lar.

Promoció del transport laboral. La recuperació econòmica de la darrera dècada havia motivat un creixement molt apreciable de la utilització del vehicle particular per a desplaçaments per motius laborals (commuting). Aquesta dinàmica ha canviat lleugerament aquests mesos de pandèmia i algunes de les empreses han determinat proporcionar serveis de transport col·lectiu, situant llançadores entre diferents llocs d’origen dels seus empleats i el centre laboral. D’aquesta manera han pogut garantir la seguretat sanitària dels seus empleats i treballadors en un transport d’ús privat per les seves companyies.

Promoció del transport escolar. La intensificació de la utilització de transport escolar també ha ajudat en el control i desplaçament dels grups bombolla des dels centres escolars fins als seus domicilis. El transport escolar també contribueix de manera efectiva a una millora del trànsit urbà. L’aglomeració i el col·lapse de determinades artèries de les ciutats i en hores punta té a veure en gran part amb la utilització  massiva del vehicle particular per a l’entrada i la recollida d’alumnes a les escoles. Facilitar un model de transport escolar generalitzat i eficient permet estalviar vehicles de la circulació i reduir externalitats com la pèrdua de temps en hores punta, accidents i emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Des de la seva fundació l’any 2004, Avant Grup ha dedicat gran part dels seus esforços a la millora continuada de la proposta de transport per a solucions de mobilitat a les persones, especialment durant la participació a congressos i grans esdeveniments. La importància del perfecte funcionament del transport per als delegats i assistents a cada esdeveniment és una part crucial per a l’èxit dels mateixos i el treball en equip al costat de les agències organitzadores és una part important en la planificació per facilitar el treball en conjunt i poder garantir-ne un perfecte resultat.

Barcelona s’ha convertit en una dels principals destinacions a Europa i al món per a la celebració d’esdeveniments de diferent tipus. Gràcies a la qualitat dels seus serveis i al seu caràcter cosmopolita, la ciutat ha acollit una activitat congressual la dimensió creix anualment. Els milers de professionals que assisteixen a esdeveniments internacionals com el World Mobile Congress o esdeveniments i fires específiques com la IBTM World han pogut comprovar la qualitat dels serveis i prestacions que Avant Grup, ​​ha posat al servei de les respectives agències i empreses organitzadores.

A la planificació i organització d’esdeveniments cal afegir-hi les prestacions de la flota de vehicles implicada. Els organitzadors d’esdeveniments cada vegada són més exigents en la demanda de polítiques mediambientals i sostenibles tant per als delegats i assistents com per a proveïdors i col·laboradors. L’evolució d’aquests darrers anys ha marcat un pas important cap a la consolidació d’una mobilitat i un turisme més sostenibles.

Avant Grup està totalment compromesa amb un servei de qualitat per als seus clients i estratègies que permetin una reducció de les emissions de CO2. Disposa de tota la flota amb motors EUROV – EUROVI d’acord amb la normativa europea. Tot això dona la confiança suficient a operadors turístics i organitzadors de congressos que tenen com a finalitat la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient.


Avant