Dades del turisme a Catalunya al 2016.
10 gen. 2017

Dades del turisme a Catalunya al 2016.

Ha augmentat la despesa del turista estranger

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,4% interanual al novembre del 2016. Segons el país de residència habitual, d’entre els països de procedència majoritària, Alemanya i Regne Unit mostren una taxa de variació interanual del 37,6% i 26,4% respectivament, i França presenta una taxa negativa del 30,1%.

D’altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d’oci augmenten un 3,7% i els viatges de negoci i altres motius professionals disminueixen un 9,9%.

En canvi, la despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 982 milions d’euros al novembre del 2016, xifra que suposa un augment del 1,9% respecte el mateix període de l’any anterior. Per països de residència habitual destaquen França amb una despesa total de 99 milions d’euros, Estats Units amb una despesa total de 79 milions d’euros i Regne Unit amb una despesa de 71 milions d’euros. La despesa mitjana diària per persona és de 171 euros, dada que suposa un increment interanual del 22,6%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 29,9%) i a la despesa en activitats (22,7%).

autocares-barcelona-traslados-turismo-excursiones-barcelona6

D’altra banda, Catalunya va enregistrar, el passat mes d’agost, una ocupació rècord en el sector hoteler. El total de turistes que es varen allotjar en els hotels de Catalunya va ser 2.471.133 persones, el que va representar un increment del 4,47% més respecte a l’any anterior, el que constitueix la xifra més ala enregistrada en aquest mes de l’any. Aquest augment beneficia l’economia de Catalunya, ja que el turisme representa el 15% del PIB d’aquesta comunitat.

Empresa Autocares Barcelona

2017. – Any del Turisme Accessible

El turisme accessible s’ha convertit en una de les principals línies estratègiques de l’Agència Catalana de Turisme. Actualment, Catalunya és una destinació de referència per al turisme accessible a l’Estat Espanyol, amb més de 1.100 recursos turístics que disposen de facilitats per a persones amb discapacitats, mobilitat reduïda o necessitats especials.

En aquest sentit, Catalunya ha treballat en els últims anys en la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació a fi de convertir els principals espais d’atracció en productes sense obstacles per a aquelles persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’un dret social per a tothom, que aporta beneficis des del punt de vista d’identificació de qualitat de l’oferta turística.

El portal http://turismeperatothom.catalunya.com/ca/ és l’eina amb la qual l’ACT promociona tota l’oferta integral adaptada a Catalunya.

Empresa Autocares Barcelona

Avant

Deixa un comentari