BIOSPHERE.- El compromís per a la sostenibilitat turística
12 febr. 2019

BIOSPHERE.- El compromís per a la sostenibilitat turística

El canvi de temps,…o el temps del canvi…

En els darrers temps una certa sensibilitat mediambiental s’ha anat apoderant de la societat i ha començat a calar en tots els sectors. Precisament transport i turisme son els que m’hes s’hi ha implicat en aquest sentit

Tot i que aquests nous aires de canvi prendran molta més força en els propers anys, la realitat comença a palpar-se en diferents sectors de la societat que porten temps tractant de trobar alternatives que segueixin vetllant pel bon tarannà i la sostenibilitat d’aquest món. Energies renovables cada vegada més esteses, polítiques d’aplicació en sintonia amb el medi ambient… Tota una infinitat d’esforços per part de la societat civil per donar suport a les bones intencions dels grans governs que lluiten per complir amb aquest compromís. I en aquest context apareixen empreses, entitats i diferents companyies que treballen cap a una nova evolució tecnològica conscients de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic. Gràcies als esforços i a la dedicació que tots hi hem posat, junts hem aconseguit que Catalunya s’hagi fet amb la certificació Biosphère Responsible Tourism. La certificació Biosphère és un segell que acredita la responsabilitat de les destinacions turístiques atorgat per l’Institut de Turisme Responsable (ITR). Actuacions que s’han vist, merescudament, premiades i que ja formaven part d’aquell Pla d’acció Estratègic 2012-2016, entre elles: la conscienciació sobre l’ús racional de l’aigua, la consciència per a l’estalvi energètic, les polítiques de compensació de CO2, o la sostenibilitat social, que aposta per un turisme integralment accessible.

D’aquesta manera, la Diputació de Barcelona ja varen impulsar, juntament amb l’Institut de Turisme Responsable i la cambra de Comerç de Barcelona, una metodologia per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics d’una destinació, públics i privats. Una metodologia que permet adquirir unes habilitats suficients per a la gestió sostenible d’aquests serveis turístics, en estreta relació amb els diferents serveis turístics de la Destinació. Com a resultat d’aquesta implantació voluntària, els serveis turístics que hi participen obtenen el distintiu  de “Compromís per la sostenibilitat Biosphere”, anualment renovable.

Barcelona va ser la primera destinació urbana que va obtenir la certificació “Biosphere” pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit de turístic. El turisme es una de les activitats més importants tant de Barcelona com per a tota la seva àrea d’influència i representa una prioritat per la ciutat, tant per l’aportació que representa a l’economia local com pels diversos efectes que genera la dinàmica urbana.

Per la seva part, al 2015, Catalunya va rebre la primera acreditació com a destinació turística integral responsable. Va rebre el segell Biosphere, atorgat per el Instituto de Turismo Responsable, organisme vinculat a la UNESCO, soci de la OMT i del Global Sustainable Tourism Council. Aquest certificat reconeix la qualitat , la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social de les destinacions turístiques

Aquesta certificacions tant a la ciutat de Barcelona com a la destinació de Catalunya son fruit del respecte a la diversitat, el regust per l’intercanvi cultural i la integració social, que son una realitat amb la que el país s’ha identificat. D’aquesta manera Catalunya ha volgut impulsar un model responsable, ambientalment sostenible, asocialment inclusiu i universalment accessible pel turisme. Tot aquest esforç ha comportat que ens els darrers temps, diferents empreses s’hagin anat adherint a aquest compromís.

Avant grup ja va ser una de les empreses reconegudes fa dos anys i aquesta temporada ha tornat a renovar el seu compromís. Biosphere per al transport és una certificació de sostenibilitat turística dissenyada per a entitats dedicades a la prestació de serveis relacionats amb el transport de turistes.

Aquesta certificació garanteix que l’entitat certificada dugui a terme nous models turístics no agressius, satisfent les necessitats actuals dels seus clients i usuaris sense comprometre a les generacions futures.

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona, i té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d’una destinació turística, públics i privats.


Avant