TURISME i SOSTENIBILITAT a la Regió Mediterrània
24 abr. 2018

TURISME i SOSTENIBILITAT a la Regió Mediterrània

Un desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi.

Seguint amb aquesta màxima del desenvolupament sostenible, es persegueix fomentar la sostenibilitat d’una activitat respectuosa amb el medi natural, fent una bona gestió dels recursos dels que depèn. Per tot plegat, a la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, es varen establir una sèrie de recomanacions i directives amb la finalitat de portar a terme un turisme sostenible, on es van incloure propostes com un us moderat de l’aigua i de l’energia, la reducció dels residus i el seu correcte reciclatge, un comportament respectuós amb els ecosistemes sensibles, la promoció de l’economia local, el respecte als drets humans, etc,.. L’objectiu final d’aquest turisme sostenible es que la única petjada que el visitant pugui deixar al seu pas, sigui només el del seu propi calçat. Avant Grup, sempre conscient de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic, avalada per la normativa europea, disposa d’una amplia i moderna flota de vehicles amb els  motors Euro VI, de nova generació per autobusos i autocars amb nul·les emissions de CO2.

No oblidem que l’impacte del turisme convencional ha estat molt negatiu en algunes zones, ocasionant greus problemes al medi natural i cultural. Per citar alguns exemples, la talada desmesurada d’arbres per a la construcció d’algun complex turístic o edificacions a primera línia de mar han causat un greu impacte ambiental en tots els sentits.

 

TURISME SOSTENIBLE

Al parlar de turisme sostenible fem referència a totes aquelles activitats turístiques on el que es prioritza es el respecte al medi natural, cultural i social, i que va encaminat a definir els valors d’una determinada comunitat. Amb aquest tipus de turisme es posa de manifest un intercanvi positiu de les experiències entre els visitants i els residents, establint una relació justa i equitativa en quant als beneficis que aquesta activitat pot generar.

La regió mediterrània

En la regió biogeogràfica mediterrània existeixen 86 ZEC (740.000 hectàrees) 29 de les quals estan localitzades a Catalunya, on engloben cinc ambients diferenciats: marí i litoral, agrari, aigües continentals, ambients forestals i sotabosc.  En els ambients classificats com a  marins i litorals, es troben fins a 17 hàbitats i 6 espècies d’interès comunitari, tot i que hi ha espais sobreexplotats per un turisme agressiu que, històricament, tant sols buscava el benefici econòmic, fos quin fos l’impacte ambiental. Però amb la declaració de les ZEC s’ha aconseguit un  turisme sostenible en zones com el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà o el Parc natural del Cap de Creus.

 

Buscant reduir l’impacte que el turisme genera en aquestes zones, s’ha instat a reduir el nombre de vehicles que porten als visitants a gaudir d’aquests paisatges tant bucòlics y, en aquest sentit, Avant Grup aposta per un turisme sostenible posant a disposició dels viatgers una flota de vehicles respectuosa amb el medi natural i cultural de Regió Mediterrània, con autobusos i autocars sostenibles que redueixen l’impacte ambiental dels nostres vehicles en tot el territori. La companyia disposa del distintiu de garantia de qualitat mediambiental en transport i del certificat de compromís amb la  “Biosphere”.

Turisme respectuós amb el Medi Ambient

El turisme s’ha considerat sempre un motor dinamitzador del desenvolupament econòmic, per la seva capacitat de generar ocupació, impulsar activitats productives relacionades, valoritzar la cultura autòctona i defensar la natura, entre d’altres.

Quan parlem de turisme responsable,  no s’ha d’entendre com un tipus o model específic de turisme, sinó com una actitud de respecte vers els llocs de treball, les persones autòctones i les comunitats afectades.

 

Davant aquesta situació, els últims anys han sorgit propostes dirigides a fer front a les conseqüències d’aquests models turístics dominants, és el que es coneix amb el nom de turisme responsable, turisme sostenible o turisme just entre d’altres.

L’Agenda 21 per a la indústria de viatges i turisme,  un programa creat a la Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible que les Nacions Unides varen organitzar al 1.992 a Rio de Janeiro (Brasil), camina cap a un desenvolupament ambientalment sostenible. L’Agenda21 es un programa on es tenen en consideració diferents punts per promoure un turisme que tendeixi cap a la sostenibilitat:

 

 • El turisme ha d’ajudar que la població porti una vida sana i productiva amb harmonia amb la naturalesa.
 • El turisme ha de contribuir en la conservació, protecció i restauració dels ecosistemes terrestres. 
 • El turisme s’ha de basar en models sostenibles de producció i consum. 
 • Les nacions haurien de cooperar per promoure un sistema econòmic obert en el qual pugui existir un comerç internacional de serveis turístics amb una base sostenible. 
 • Turisme, pau, desenvolupament i protecció ambiental són interdependents. 
 • El proteccionisme en la comercialització de serveis turístics ha d’aturar-se o controlar-se. 
 • La protecció ambiental ha de constituir una part integral del procés de desenvolupament turístic. 
 • Els assumptes de desenvolupament turístic han de tractar-se amb participació ciutadana i les decisions de planificació han de ser preses per a l’àmbit local. 
 • Les nacions haurien de prevenir-se mútuament sobre desastres naturals que puguin afectar els turistes o  les àrees turístiques. 
 • El turisme ha d’utilitzar la seva capacitat per crear nous llocs de treball. 
 • El desenvolupament turístic ha de reconèixer i recolzar la identitat, cultura i interessos dels pobles. 
 • Les lleis internacionals que protegeixen el medi ambient han de ser respectats per la indústria turística.

Avant