EL CANVI CLIMÀTIC i EL MEDI AMBIENT.- El canvi de temps.
19 set. 2019

EL CANVI CLIMÀTIC i EL MEDI AMBIENT.- El canvi de temps.

CIMERA CLIMÀTICA.- Propostes de canvi per a protegir el Medi Ambient

Aquest mes de setembre, a la delegació de les Nacions Unides a Nova York, es porta a terme la Cimera del Clima. Diverses sessions tractaran sobre els impactes del canvi climàtic. Les emissions a escala mundial estan aconseguint uns nivells sense precedents que sembla que encara no han arribat a la seva cota màxima. Els darrers quatre anys han estat els més calorosos de la història i les temperatures hivernals de l’Àrtic han augmentat 3 °C des de 1990. Poc s’ha pogut avançar des dels acords de la passada Cimera del Clima, celebrada a París al desembre del 2015, en la qual es varen aconseguir assentar les bases d’una lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’agents que afecten la sostenibilitat del medi ambient. Molts països han bolcat totes les seves millors intencions, mitjançant polítiques de mitigació, per reduir definitivament les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, que s’hauran de començar a aplicar a partir del 2020. Malgrat els esforços d’alguns països, encara n’hi ha d’altres que no tenen aquesta tasca com a prioritària.

Els darrers estudis ens indiquen que si es procedeix a una actuació immediata en el conjunt de tots els països, es podrien reduir les emissions de carboni d’aquí a dotze anys per frenar l’augment de la temperatura mitjana anual. Aquests últims anys el nivell de la mar han anat pujant. Alguns esculls de coral es moren i s’està començant a notar que l’impacte del canvi climàtic també afecta la salut a través de la contaminació de l’aire. Les onades de calor, també tenen incidència en la seguretat alimentària ja que la producció d’algunes collites acaba sent més minsa del que s’havia previst.

La Cimera del Clima de Nova York, també inclou la Cimera de la Joventut sobre el Clima. Es tracta d’una proposta pensada per a joves líders que es troben immersos en una tasca altruista per impulsar accions que ajudin a pal·liar el canvi climàtic. La presència anunciada de nombrosos joves, molt actius, innovadors i compromesos, ha sorprès fins i tot a la pròpia organització, ja que aquests dies previs a l’inici oficial de la Cimera del Clima ja s’estan duent a terme esdeveniments previs sobre l’acció climàtica.

Pel que fa a la política de la Unió Europea, que considera la lluita contra el canvi climàtic com una de les prioritats, disposa de diverses directives i reglaments. El programa d’energia i clima té com a objectiu per a l’any 2030 una reducció del 40% de les emissions internes respecte de 1990. I per al 2050, es planteja un objectiu ambiciós d’una reducció del 80% al 85%.

Per assolir aquests objectius, la Unió Europea fomenta les energies renovables, la creació d’un mercat europeu de drets d’emissions, l’eficiència energètica i una reducció de les emissions en la gestió dels residus, en el transport i en els edificis. Els estats, com és el cas d’Espanya, han impulsat plans nacionals, amb més o menys celeritat, per adaptar les diferents directives de la Unió Europea. En el cas de Catalunya, el Govern disposa de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i d’una comissió interdepartamental específica en aquesta matèria. Durant els últims anys, en el marc de la política catalana contra el canvi climàtic, s’han impulsat el Pla d’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 i l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic, horitzó 2013-2020. A Catalunya, el món local, per mitjà del Pacte pel Clima i l’Energia, impulsat per la Comissió Europea, i de diverses eines i xarxes de suport a la gestió de govern, té una gran implicació en la lluita contra el canvi climàtic, tot de les limitacions competencials, econòmiques i tècniques. En qualsevol cas, l’adaptació al canvi climàtic obliga a fer un canvi en la governança a escala local.

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ja té en marxa un pla d’acció que preveu reduir les emissions de CO2 en 210 mil tones, el que representa un 6% anual. El Consistori vol dur a terme deu mesures de xoc que començarà a aplicar a partir del primer de gener de 2020. S’ha establert una zona de Baixes Emissions en on es duran a terme restriccions de trànsit que seran permanents i afectaran vehicules que no disposin de l’ecoetiqueta ambiental que facilita la Direcció General de Trànsit. Aquests vehicles no podran circular en els dies laborables tant a Barcelona ciutat com a gran part de la seva àrea metropolitana en un acord global entre els diferents municipis de la conurbació urbana de la Ciutat Comtal, en un calendari de restriccions en que algunes accions ja es portaran a terme a partir de desembre el 2019.

La Zona de Baixes Emissions és una àrea de més de 95 kms. quadrats que inclou la ciutat de Barcelona i municipis circumdants com Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià del Besòs. Tots els seus ajuntaments duran a terme polítiques de restricció progressiva de la circulació de vehicles contaminants, juntament amb altres mesures complementàries per vetllar per la qualitat de l’aire.

D’altra banda, el Govern de Catalunya està treballat en un pla de qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona per avaluar l’impacte que pot tenir aquesta reducció de les emissions d’òxid de nitrogen sobre la formació d’ozó en altres comarques com Osona. L’orografia de la Plana de Vic, les emissions locals i, especialment, les que li arriben des de l’àrea metropolitana expliquen la problemàtica de la contaminació atmosfèrica de la zona.

Encara que totes aquestes accions no portaran a uns resultats de forma immediata, ja que es necessita temps perquè les mesures comencin a quallar. Aquests nous aires de canvi prendran força d’aquí a pocs anys, però la realitat comença a palpar-se diferents sectors de la societat que porten temps tractant de trobar alternatives que segueixin vetllant pel bon fer i la sostenibilitat d’aquest món. Energies renovables cada vegada més esteses, polítiques d’aplicació en sintonia amb el medi ambient … Tot una infinitat d’esforços per part de la societat civil per donar suport a les bones intencions dels grans governs que lluiten per complir amb aquest compromís. I en aquest context apareix una nova evolució tecnològica que reflecteix un dels valors de la nostra companyia, Avant Grup, sempre conscient de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic, avalada per la normativa europea: els motors Euro VI, la nova generació per a autobusos amb nul·les emissions de CO2.

Avant Grup. Flota d’autocars amb mototorització EuroVI de baixes emissions de CO2.

Les emissions de CO2 originades pel transport de la Unió Europea actualment constitueixen el 3,5% d’emissions globals de CO2. Davant aquesta situació, era necessari un canvi que promogués aquest futur esperançador pel que tots i cada un de nosaltres vetllem. Ja en el seu moment  Avant Grup ja va ser pionera avançant-se als terminis establerts en la utilització del seu antecessor, l’Euro V. La flota d’autocars  Avant Grup està integrada per nous vehicles que no només convencen amb aquesta nova generació de motors, sinó també amb totes les innovacions que garanteixen una conducció relaxada, serena i rendible i una comoditat i confort per als passatgers.


Avant

Comments

  1. […] com es va avançar en un altre post del BLOG del passat 29 de setembre, La Zona de Baixes Emissions és una àrea de més de 95 kms. quadrats que inclou la ciutat […]

Deixa un comentari