2018.- Any del Turisme Cultural
06 març 2018

2018.- Any del Turisme Cultural

LA CULTURA.- Eix clau d’una destinació turística

L’any 2018 a Catalunya també és l’Any del Turisme Cultural.

Celebrat arreu d’Europa, va ser declarat pel Parlament Europeu amb l’objectiu de promoure el patrimoni cultural dels diferents països membres i com a element fonamental de la diversitat i el diàleg intercultural. Els representants del Consell i del Parlament Europeu han decidit celebrar aquest any amb l’objectiu de sensibilitzar, envers la cultura, els valors europeus i reforçar un sentiment d’identitat comunitari.

Durant l’any del turisme cultural es portaran a terme un seguit d’activitats i projectes que segueixen aquesta iniciativa per potenciar la singularitat dels atractius turístics culturals.

 

En la vessant més turística, l’Agència Catalana de Turisme s’uneix a aquesta iniciativa amb un seguit d’accions de promoció del turisme cultural.

Així, aquest any 2018 segueix la mateixa línia que s’ha portat a ter altres temporades temàtiques, dedicades al turisme familiar (2014), el turisme d’interior i muntanya (2015), el turisme gastronòmic i l’enoturisme (2016) i el turisme sostenible (2017).

L’Any del Turisme Cultural té com a repte posicionar la cultura com a eix clau i diferencial de la destinació, on el turisme i te un paper fonamental fer valer la cultura i contribuir en la seva sostenibilitat social i econòmica.

El desenvolupament de l’Any del Turisme Cultural, va marcat per uns objectius principals :

  • Vincular de forma més directa la cultura com a element diferenciador de la marca Catalunya.
  • Incrementarel volum d’ingressos per turista a partir d’una oferta d’experiències turístiques de més valor.
  • Fomentar la creaciód’una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat, a partir de la transformació dels recursos culturals en productes turístics vendibles.
  • Fer valer la riquesa de Catalunya com a destinació de destinacions autònomes, sostenibles i competitives, impulsant una millor distribució territorialde l’activitat turística.
  • Aprofitar l’oportunitat de treballar la desestacionalitzacióremarcant el valor turístic de la cultura catalana.
  • Incrementarel consum d’experiències turístiques culturals dels visitants un cop són a Catalunya.
  • Maximitzar els beneficisque pot generar una cultura que s’aprofita del turisme també per als residents.

El sector turístic i el sector cultural de Catalunya s’han implicat plenament en l’organització i execució de les diferents actuacions, ja siguin de creació pròpia o per la implementació d’altres accions proposades per diferents departaments institucionals, dels organismes de promoció turística i cultural o d’altres actors principals vinculats al sector turístic.


Avant