Art i Cultura, l’oferta turística dels museus.
13 ag. 2018

Art i Cultura, l’oferta turística dels museus.

2018 Any Europeu del Patrimoni Cultural

S’entén com a patrimoni cultural tant els monuments, paratges, tradicions, coneixements transmesos i expressions de la creativitat humana, com també les col·leccions conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius, tots ells formes de presentar el passat, preservar-lo i reivindicar-lo. El Consell d’Europa i del Parlament Europeu celebren aquest any amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers la història i els valors europeus i reforçar un sentiment d’identitat comunitari. El patrimoni cultural europeu és nombrós i molt valuós, i amb moltes possibilitats de transmissió dels seus valors.

Els objectius principals d’aquest Any Europeu del Patrimoni Cultural són promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social. També es vol posar en relleu la contribució econòmica del patrimoni cultural i de la creació, en particular a les petites i mitjanes empreses, i el desenvolupament local i regional, així com incidir en el paper del patrimoni cultural en les relacions exteriors de la Unió Europea, com la prevenció de conflictes, la reconciliació en el cas que es produeixin i la reconstrucció d’aquell patrimoni cultural que es trobi malmès o destruït.

Catalunya és una destinació mediterrània amb una gran diversitat geogràfica, un clima suau i una riquesa natural incomparable, que conjuga la bellesa dels paisatges de muntanya amb la llum intensa de les platges. És un espai amb una història mil·lenària i una societat inquieta i innovadora que s’ha distingit per ser un territori pioner i d’un gran dinamisme en l’àmbit industrial, comercial i de serveis, amb excel·lent qualitat de vida i clima de negocis i unes bones infraestructures. La cultura és el signe d’identitat de Catalunya, un país d’artistes i emprenedors que busca en el passat l’essència del seu esperit innovador i obert al món.

La cultura catalana ha aconseguit unir tradició i arrels per donar com a resultat obres que romanen en la memòria i el temps, com la Sagrada Família, del genial Antoni Gaudí. L’arquitectura de Gaudí fascina pels elements estructurals que crea, les sofisticades tècniques constructives o l’ús dels materials, la fantasia i l’originalitat dels elements decoratius. Destaca també l’obra d’altres arquitectes modernistes catalans, com Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Josep M. Jujol, que van deixar les seves creacions escampades per tot el país.

Des de les pintures romàniques fins a la moda en complements, passant per l’arquitectura modernista, Catalunya és una terra propícia per a la creativitat. I no només en l’apartat de les arts plàstiques, també en literatura i gastronomia, per citar-ne només tres exemples.

 

Potser és la visió del mar, l’aire pur de les muntanyes o els paisatges d’interior; la conclusió és que es tracta d’un país inspirador tant per als artistes locals com per als que el visiten. Les possibilitats culturals de Catalunya són variades i permeten seguir el rastre des de l’home de Neandertal fa 8.000 anys fins a l’actualitat passant per l’època dels ibers, els grecs o els romans, així com pels diversos estils arquitectònics, com el romànic, el gòtic i el modernisme, entre d’altres, fins a arribar al moment actual, en el qual reconeguts arquitectes com Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog, Pierre de Meuron o l’estudi RCR han esdevingut símbols de la nova Catalunya que busca un lloc en el món. D’altra banda, a Catalunya hi ha més de quatre-cents museus i centres dedicats a totes les èpoques i estils artístics, que es complementen amb una extensa programació d’exposicions obertes i adaptades a tots els visitants.

La singularitat de la cultura catalana, única en la seva identitat i que constitueix cadascuna de les destinacions del territori, és compartida alhora amb la cultura europea. El patrimoni cultural de cadascuna de les destinacions del territori europeu és, per això, una part del tot de la marca Europa com a destinació.

 

Europa té una història i un patrimoni comuns pel que fa a esdeveniments polítics, corrents culturals, econòmics i socials que han configurat al llarg dels segles la seva essència. I això és el que troben els visitants d’arreu del món a Catalunya, un territori singular i una experiència compartida a través del turisme. En quan a visitants, es destaca que gairebé la meitat dels visitants als museus de Barcelona son turistes procedents d’Europa, segons el resultat d’una estadística publicada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), dels que els principal país d’origen es França. De fora d’Europa destaquen els turistes nord-americans.


Avant