Activitats educatives, esportives i mobilitat.
07 abr. 2021

Activitats educatives, esportives i mobilitat.

La confiança en el transport per a una mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient. 

Tot i les actuals restriccions i mesures sanitàries que afecten a la mobilitat, hi ha alguns casos excepcionals que permeten desplaçaments per a competicions esportives i activitats educatives. No ens referim a les lligues professionals, sinó a entitats i clubs que disposen d’equips federats en categories de formació o de centres educatius que tenen programades activitats educatives, culturals, de lleure o d’estudis sobre el medi ambient.

No es visualitza una tornada a la normalitat de manera immediata i el sector de l’esport, el lleure i l’educatiu també s’ha d’adaptar  a la nova normativa i a les mesures restrictives i de seguretat sanitària que s’imposen.  Si que es veritat que els equips professionals i de les lligues nacionals dels diferents esports ja fa mesos que competeixen i s’han anat adaptant a aquesta situació. En les mesures de mobilitat que entren en vigor des d’aquest 9 d’abril, es retorna al Confinament comarcal i quedarà restringida l’entrada i sortida de persones de cada comarca, excepte per a la mobilitat essencial que s’estableix en l’informe de mesures vigents i que afecta a entitats esportives i educatives o de lleure:

  • Desplaçaments fora de la comarca i dins de Catalunya per a activitats docents, activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que no impliquin pernoctació.
  • Només s’autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l’estanquitat dels grups bombolla escolars.
  • Es permeten totes les competicions federades.

 

La pandèmia del Covid19 i els seus efectes en l’economia i, especialment, en el sector turístic i en el de l’esport, el lleure i l’educatiu han suposat una crisi de model sense precedents. Algunes de les estratègies que s’han aplicat fins ara a l’hora de viatjar o desplaçar els equips han deixat de ser vàlides i cal reinventar-se per fer front a un nou escenari en el que es vol aprofitar per impulsar accions més sostenibles i respectuoses amb el Medi Ambient.

Les entitats esportives, educatives i de lleure hauran de tenir en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals. La situació que es presenta per davant obliga als diferents sectors de l’esport, l’educació i el lleure a repensar les seves propostes de mobilitat mentre no puguem tornar a una situació normalitzada. Tot i que actualment s’han d’adaptar a la nova normalitat per mantenir les distàncies socials i la presència de públic als diferents recintes esportius està molt regulada, en totes les activats cal aplicar les mesures sanitàries necessàries. En els propers mesos s’obre una oportunitat per apostar decididament pel transport sostenible i responsable. El futur de la mobilitat no serà una pròrroga del passat i serà tot molt diferent de tal com ho hem conegut fins ara. Malgrat que les activitats educatives o esportives, ja siguin d’oci o de competició, continuaran sent necessàries, caldrà sumar esforços i treballar en xarxa per estructurar noves propostes destinades a promoure una mobilitat sostenible i segura, més respectuosa amb el Medi. De passada, també caldrà fomentar l’ús de transport públic o d’altres vehicles de baixes emissions i actualitzar les rutes o itineraris. Finalment, s’haurà de mesurar la petjada de carboni de cada activitat que es porti a terme per poder-ne fer partícips als practicants de l’esport (professionals o no), i als integrants de cada activitat educativa o de lleure. S’hauran de revisar exhaustivament els informes i estudis que mesuren la petjada de carboni en cada viatge i això pot fer canviar tot l’entramat de les opcions de transport que actualment existeixen. Els principis de sostenibilitat es refereixen tant a aspectes mediambientals com econòmics o socio-culturals i esportius. El desenvolupament sostenible exigeix la participació de tots els agents rellevants. Serà un procés continuat i requerirà un seguiment constant.

La sostenibilitat en els viatges ja fa mesos que s’està debatent i ara s’ha vist accelerada la demanda d’impulsar un canvi des de la societat. Cada vegada es més elevada la exigència de programes de viatges més sostenibles. Les empreses de gestió de viatges i organització d’esdeveniments esportius o d’activitats de lleure se’ls obre l’oportunitat de desenvolupar un paper clau perquè aquestes activitats, ja siguin de competició, d’estudi, o  d’oci, siguin més sostenibles. En qualsevol activitat serà necessari contemplar les opcions de mobilitat. En aquest sentit, el transport públic fa un esforç addicional en l’adaptació dels vehicles en ser més sostenibles. El procés d’innovació ha estat molt importat i ha permès facilitar la gestió dels serveis de transport a entitats, empreses, centres educatius, clubs esportius i, fins i tot, als passatgers individuals que comparteixen itineraris similars.

 


Innovació i tecnificació

Avant Grup, sempre conscient de les necessitats mediambientals i del canvi climàtic, avalada per la normativa europea, disposa en la seva flota dels motors Euro V i Euro VI, les noves generacions per a autocars amb les més baixes emissions de CO2.

Les emissions de diòxid de carboni originades pel transport de la Unió Europea, actualment, constitueixen el 3,5% d’emissions globals de CO2. Davant d’aquesta situació, era necessari un canvi que promogués aquest futur esperançador. El desenvolupament de motors EURO VI ha aconseguit una nova fita amb la qual es combinen unes prestacions extraordinàries amb un baix consum i una compatibilitat mediambiental exemplar.

Des del grup de transport AVANT, s’ha treballat intensament en innovació i tecnificació que ha permès a clients i tenir una informació molt detallada de la gestió de cada servei o viatge. Destaquem alguns dels processos:

  • Plataforma de reserva OnLine.
  • Control Operatiu. App del conductor / App de l’usuari/client
  • Monitorització del servei. Seguiment del servei i posicionament del vehicle
  • Optimització de costos, amb un anàlisi continuat de les necessitats de mobilitat de cada centre, empresa o entitat.
  • Digitalització completa de cada servei de transport per garantir la màxima traçabilitat
  • Reducció de l’impacte ambiental i major sostenibilitat. Reducció efectiva d’emissions de CO2
  • Informació Online i en temps real de la ruta. Seguiment de el vehicle i sistema de notificacions

 

La especialització i la professionalització ha portat a la companyia a una posició líder en el servei d’atenció al client, amb una àmplia experiència en serveis de transport per a passatgers i totalment compromesa amb un servei de qualitat amb estratègies polítiques mediambientals que permeten una reducció de les emissions de CO2.


Avant